Follow us on
เรื่องน่าสนใจ
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ให้กับผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางลำปาง วันที่ 18-19 พ.ค. 2565
(22 พ.ค. 2565)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระวิทยากรในการดำเนินงานโครงการปัญญาบำบัด บรรยาย "ลักษณะความสัมพันธ์ (Relationship Pattern)"
(11 พ.ค. 2565)

เชิญเที่ยวทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จ.นครราชสีมา
(8 พ.ค. 2565)

บรรยายให้ความรู้ผู้ต้องขัง หัวข้อ "ความเข้าใจทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Emotion)"
(28 เม.ย. 2565)

วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 โครงการฝึกอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้า
(31 มี.ค. 2565)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือเรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาเรือนจำชั่วคราวนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง
(31 มี.ค. 2565)

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เลขที่ 404 กระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2142 0852 โทรสาร : 0 2143 8245
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved